עמדה יחידה כותרת קרה
כותרת קרה מולטי סטיישן
עבודות גיזום מחרטה
עיבוד חישול חם
חוט יד מתגלגל
עיבוד קידוחים
עיבוד כיפוף
גלגול חוט אוטומטי